TEST

Poskytuji psychoterapii mimo oblast zdravotnictví.

Neposkytuji psychologické poradenství ani diagnostiku.

Moje nabídka

S klienty si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání, kde se společně domlouváme na způsobu spolupráce v souladu se zakázkou klienta.

Při své terapeutické práci vycházím z nejnovějších poznatků o vývoji mozku a emociálního vývoje dítěte (neurověda a epigenetika).

Individuální terapii dětem i adolescentům poskytuji pouze ve spolupráci s rodiči.

Individuální terapie

Zabývám se možnostmi, jak pomoci dětem a adolescentům při rozličných psychických potížích, jako je pocit úzkosti, pocit vlastní nízké hodnoty, osamělost, frustrace, uzavřenost, strach, stres, agrese, hyperaktivita, trauma, tělesné symptomy, a to vždy ve spolupráci s rodiči dítěte v kontextu vývoje fáze dítěte a životního cyklu rodiny.

V individuální terapii pomáhám klientům se zpracováním akutních nebo dlouhodobých obtíží. Práce v individuální terapii umožňuje zaměřit se a věnovat veškerý čas jednomu klientovi. S každým klientem je proces terapie zcela individuální a jedinečný. Dítě/dospívající a spolu s ním jeho rodiče, přichází do terapie s různými zakázkami, přáními a očekáváním. Společně pak hledáme, kdo a co od terapie očekává, co by komu v dané situaci pomohlo, co by kdo potřeboval proto, aby se cítil šťastnější. Individuální terapii dětem i adolescentům poskytuji pouze ve spolupráci s rodiči.


Někdy nás role rodiče a spolurodičovství zavede k znovu prozkoumání našeho osobního příběhu a k prozkoumání našich vztahů. Role rodiče mnohdy odhalí naše citlivá místa, nevyřešená témata z dětství, partnerské rozpory. Můžeme se spolu vydat i touto individuální cestou, a najít nejvhodnější formu pomoci a podpory.

Sandplaying

V terapeutickém procesu s dětmi ráda využívám SANDPLAING v Gestalt přístupu. Jedná se o práci v terapeutickém pískovišti.

Jedná se o práci v terapeutickém pískovišti. Sandplaying umožňuje projekci vnitřního světa dítěte do písku, vody, figurky. Tento nástroj mi pomáhá navázat kontakt s dítětem a jeho vnitřním světem, pomáhá mi nahlédnout do toho, co dítě prožívá a jak se vztahuje k druhým lidem i k sobě.

 

Každé dítě umí vyjádřit, co je pro něj důležité a ozdravné skrze hru.

 

V terapeutickém procesu s dětmi ráda využívám SANDPLAING v Gestalt přístupu. Jedná se o práci v terapeutickém pískovišti.

Jedná se o práci v terapeutickém pískovišti. Sandplaying umožňuje projekci vnitřního světa dítěte do písku, vody, figurky. Tento nástroj mi pomáhá navázat kontakt s dítětem a jeho vnitřním světem, pomáhá mi nahlédnout do toho, co dítě prožívá a jak se vztahuje k druhým lidem i k sobě.

 

Každé dítě umí vyjádřit, co je pro něj důležité a ozdravné skrze hru.

 

Rodinná terapie​

Dítě je součástí pole celé rodiny, kdy se všichni členové navzájem ovlivňují. Proto je mnohdy nejlepší cestou řešení spolupráce celé rodiny na změně situace, která se všech členů rodiny dotýká a přivádí je do terapie.

Každá rodina má svou melodii a rytmus, každý člen rodiny do této melodie vnáší svůj tón a v rámci rodinné terapie budeme společně a s respektem ke každému, ladit jedinečnou hudbu vaší rodiny.

 

V rámci rodinné terapie mohu nabídnout vedení v terapeutickém páru pro zajištění komplexnějšího pohledu na rodinné prostředí. Rodinnou terapii vedu se svým kolegou, zkušeným terapeutem a supervizorem Davidem Svobodou, který je zkušeným odborníkem v oblasti péče o ohrožené děti. Působí ve vedení organizace Amalthea, kterou založil spolu s kolegy v roce 2003.

Dyádická terapie

Práce probíhá v dyádě dítě–rodič(e)

Terapie pro rodiny s dětmi zaměřená na vztahovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Pro rodiny s dětmi v pěstounské, či adoptivní péči (terapie zaměřená na poruchu vztahové vazby – Dyadic Developmental Psychotherapy)

Rodičovské poradenství

Jednorázová i krátkodobá podpora v konkrétních situacích s dětmi především výchovného charakteru.

Práce se skupinou

Terapeutická skupina umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné nahlédnout na stávající způsoby chování a vyzkoušet si nové dovednosti pro navazování zdravých vztahů s druhými.

Při práci se skupinou spolupracuji v tandemu s psycholožkou a Gestalt terapeutkou Mgr. Janou Vančákovou Ph.D.

 

Dle zájmu klientů bude otevřena práce s malou uzavřenou skupinou, která bude využívat proces skupinové dynamiky.


V případě zájmu o volbu konkrétního tématu bude otevřena seberozvojová skupina s cílem intenzivního zkoumání vybrané oblasti.

Čekám zde na Vás, v místě, kde jste vítáni
Přejít nahoru