Důležité informace​

S klienty si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání, kde se společně domlouváme na způsobu spolupráce v souladu se zakázkou klienta.

Objednání

Objednat se můžete buď telefonicky, emailem, nebo v sekci Kontakt. Při objednání emailem nebo přes Kontakt – prosím předem nastínit Vaší situaci. Na písemnou formu objednání obvykle reaguji do tří pracovních dnů.
V případě, že nepřijmu telefonní hovor, zavolám Vám zpět.

25 let zkušeností

Rodinné terapie

Hravá forma

Osobní přístup

Ceník služeb

Poskytované služby nejsou zdravotnického charakteru a nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Výjimku tvoří klienti čerpající příspěvek z preventivního programu ZP péče o duševní zdraví – zvýšení dostupnosti psychoterapeutického poradenství.

Veškeré poskytované konzultace jsou hrazeny klientem. Platba se uskutečňuje na místě v hotovosti, bezhotovostní platba je možná kartou.

 • Individuální terapeutická setkání 1 200 Kč v délce 50 – 60 minut.
 • Poradenská konzultace 1 200 Kč v délce 60 minut.
 • Terapeutická setkání rodičovského páru 1 500 Kč v délce 60 minut.
 • Dyadická terapeutická setkání dítě + rodič(e) 1 500 Kč v délce 60 minut.
 • Rodinně terapeutická setkání s celou rodinou vedena 2 psychoterapeuty 2 000 Kč v délce 60 minut.
  Reálná délka a cena setkání se přizpůsobuje počtu členů rodiny na sezení dle individuální domluvy.

STORNO PODMÍNKY:
Rezervace termínu je závazná. Dohodnutou konzultaci můžete bezplatně zrušit do 12.00 hod. dne předcházejícího dni rezervace a to telefonicky nebo sms zprávou. Při pozdějším omluvení, příp. neomluvení, budu požadovat uhrazení 1000 Kč storno poplatek.

Zásady, které ctím:

Ve své práci ctím Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Pracuji pod pravidelnou supervizí z důvodu vlastního odborného růstu a zkvalitňování práce směřující k podpoře změn a spokojenosti klientů. Lidé supervidující mou práci jsou taktéž vázáni mlčenlivostí. Aktuálně jsem pod kontinuální supervizí PhDr. Martina Járy, Mgr. Aleny Vávrové a Mgr. Dariny Fialové

Zpracování osobních údajů / GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

 • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
 • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
 • Během terapie si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
 • Nejsem klinický psycholog, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

Klientem je vždy dospělá osoba. V případě poskytování terapie nezletilému, je klientem zákonný zástupce.

Přejít nahoru