Důležité informace​

S klienty si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání, kde se společně domlouváme na způsobu spolupráce v souladu se zakázkou klienta.

Objednání

Objednat se můžete buď telefonicky, emailem, nebo v sekci Kontakt. Při objednání emailem nebo přes Kontakt – prosím předem nastínit Vaší situaci. Na písemnou formu objednání obvykle reaguji do tří pracovních dnů.
V případě, že nepřijmu telefonní hovor, zavolám Vám zpět.

25 let zkušeností

Rodinné terapie

Hravá forma

Osobní přístup

Ceník služeb

Poskytované služby nejsou zdravotnického charakteru a nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Výjimku tvoří klienti čerpající příspěvek z preventivního programu ZP péče o duševní zdraví – zvýšení dostupnosti psychoterapeutického poradenství.

Veškeré poskytované konzultace jsou hrazeny klientem. Platba se uskutečňuje na místě v hotovosti, bezhotovostní platba je možná kartou.

 • Individuální terapeutická setkání 1 000 Kč v délce 50 minut.
 • Poradenská konzultace 1 200 Kč v délce 60 minut.
 • DDP terapeutická setkání dítě + rodič(e) 1 200 Kč v délce 60 minut.
 • Terapeutická setkání rodičovského páru 1200 Kč v délce 60 minut.
 • Rodinně terapeutická setkání s celou rodinou vedena 2 psychoterapeuty 2 000 Kč v délce 60 minut.
  Reálná délka a cena setkání se přizpůsobuje počtu členů rodiny na sezení dle individuální domluvy.

Pokud se nemůžete dostavit na dohodnutou konzultaci, prosím kontaktujte mě minimálně dva dny předem, ať mohu včas nabídnout uvolněný termín jinému klientovi. Při pozdějším omluvení/neomluvení budu požadovat uhrazení plné částky za zrušenou konzultaci.

Zásady, které ctím:

Ve své práci ctím Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)


Pracuji pod pravidelnou supervizí z důvodu vlastního odborného růstu a zkvalitňování práce směřující k podpoře změn a spokojenosti klientů. Lidé supervidující mou práci jsou taktéž vázáni mlčenlivostí. Aktuálně jsem pod kontinuální supervizí PhDr. Martina Járy a Mgr. Aleny Vávrové.

Zpracování osobních údajů / GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

 • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
 • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
 • Během terapie si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
 • Nejsem klinický psycholog, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

Klientem je vždy dospělá osoba. V případě poskytování terapie nezletilému, je klientem zákonný zástupce.

Přejít nahoru