O mně

Ve své terapeutické praxi vycházím z komplexního psychoterapeutického vzdělání. Mám 25 letou zkušenost v oblasti individuální i skupinové terapie poskytované dětem, dospívajícím a jejich rodičům.
Ráda podporuji odvahu být sám sebou a to vždy s citlivostí a respektem k individualitě každého člověka a charakteru jeho obtíží. Pojďme se spolu setkat v místě, kde jste vždy vítáni.

Kdo jsem

Jmenuji se Mgr. Iva Pošívalová Říčarová a velmi ráda s Vámi půjdu tak dlouho, jak budete potřebovat. Na naší společné cestě budu vždy podporujícím průvodcem ve Vašich příbězích, životních situacích nebo prožitcích, na které se spolu podíváme z jiné perspektivy.

Mám ráda pohyb a dobrodružné cestování divokou přírodou. Jsem matkou dvou dospívajících chlapců. Miluji život v jeho rozmanitosti. Prožila jsem i velké životní ztráty.

Můj přístup

Věřím, že si každý z nás v sobě nese klíč ke své vnitřní proměně a k otevření se spokojenějšímu životu.
K odemčení svého vnitřního potenciálu. Klíč, který odemyká zdroj k našemu sebeuzdravení a zklidnění náročné situace, kterou právě prožíváme. Pomohu Vám tento klíč uvnitř Vás hledat, abyste mohli být v kontaktu a v souladu se sebou, se svou vnitřní silou a se svým emočním prožíváním.

„Na naší společné cestě očekávejte osobní přístup založený na úctě a respektu k Vaší jedinečnosti.“

Mgr. Iva Pošívalová Říčarová

Jak pracuji

Při terapeutické práci s dětmi a dospívajícími se opírám o Gestalt přístup.
K prozkoumávání jejich vnitřního světa a prožívání volím více terapeutických technik.

Pro možnost vyjádřit a promítnout sebe sama a své pocity nabízím např.

  • sandplaying – práce v terapeutickém pískovišti
  • arteterapii
  • muzikoterapii
  • vyprávění příběhů
  • terapii hrou
  • práce s tělem
  • práci se smysly
  • práce se sny
  • canisterapii

Ráda využívám přístup Somatic Experiencing, Mindfulness a imaginace za pomoci uvědomění si svého těla a dechu, skrze nějž jsme vždy o krok blíž v kontaktu se sebou.

Zabývám se možnostmi, jak pomoci dětem a adolescentům při rozličných psychických potížích, jako je uzavřenost, strach, stres, agrese, hyperaktivita, trauma, tělesné symptomy, a to vždy ve spolupráci s rodiči dítěte v kontextu vývoje fáze dítěte a životního cyklu rodiny.

Psychoterapeutické vzdělání

Jsem certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii ČAP

2023 – Postgraduální výcvik v Gestalt rodinné terapii v IVGT ve spolupráci s Italským institutem Gestalt Therapy Kairos – rozšiřující vzdělání v rodinné a párové terapie v Gestalt modalitě / Giovanni Salonia, Valerie Conte

2023–dosud: Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty IVGT ve spolupráci s americkou Gestalt terapeutkou Lynn Stadler, MA, MFT (US)

2016 – Dyadická vývojová psychoterapie zaměřená na rodinnou terapii dětí

2002 – Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie

Cerifikáty psychoterapeutických výcviků

2023 – Rodinný Gestalt terapeut IVGT+GTK(Scuola Post-Universitaria di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt pod vedením Giovanni Salonia)

2014–2016 ASTRA – DDP Dyadická vývojová psychoterapie zaměřená na rodinnou terapii dětí s adverzními dětskými zkušenostmi a narušeným vývojem attachmentových vztahů / PhDr. P. Winnette Ph. D.
1998–2002 Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie v systému SUR, komplexní systém vzdělání v psychoterapii akreditovaný Akreditační komisí odborných společností (ČPTS Českou psychoterapeuteutickou společností, Českou lékařskou společnosti JEP, Českou psychiatrickou společností, Asociací klinických psychologů a 1. LF UK v Praze pro práci ve zdravotnictví a ČAP)
1996–1997 – Výcvik krizové intervence, RIAPS Praha

Certifikát a osvědčení ve výcvikových programech

2021 – Práce s traumatem u dětí metodou Somatic Experiencing / M. Kline

2021 – DIR-Flortime, Spolu a hravě, INDEPT / Mgr. Z. Camm MA
2021 – Téma smrti v dětském kolektivu, Vigvam
2021 – Aura Canis – canisterapeutické zkoušky
2019 – Psychopatologie pro dětské terapeuty, INDEPT / Mgr. K. Wawroszová
2019 – Terapie hrou, Ceremonie a rituály, INSTEP / PhDr. A. Michalová, PhDr. J. Drahota
2017 – MY BACKPACK – TRIADA / Mgr. G. Vykypělová, Mgr. T. Šimečková
2017 – SANDPLAYING, navazující kurz využití terapeutického pískoviště při práci se vztahy a rodinou v Gestalt modalitě / Mgr. A Vávrová
2016 – SANDPLAYING II, využití terapeutického pískoviště v jednotlivých fázích terapeutického procesu v Gestalt modalitě / Mgr. A Vávrová
2013 – SANDPLAYING – využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii v Gestalt modalitě / Mgr. A. Vávrová
2010 – Práce s třídním kolektivem, IPP Praha
2002 – Arteterapie pro práci se skupinou / PhDr. E. Rudolfová
2000 – Videotrénink interakcí, SPIN, Trialog / PhDr. M. Kotek

Studium

2009 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – rozšiřující studium a státní zkouška z ETOPEDIE
2002 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – rozšiřující studium SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
1999 – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – obor SOCIÁLNÍ PRÁCE

Pracovní zkušenost

2012–dosud: Školské poradenské pracoviště Mozaika v Hradci Králové / terapeut pro děti, dospívající a poradenství pro rodiče
2015–2018: Diamant podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. / externí spolupráce – psychoterapeut se zaměřením na attachment a terapii vývojového traumatu, lektorská činnost
2015–2018: Psychoterapeutické centrum Hradec Králové / psychoterapie pro dospělé, dospívající a děti
1999–2012: Středisko výchovné péče Kompas Náchod / terapeut pro dětí, dospívající a poradenství pro rodiče
2000–2002: Domov mládeže Vocelova Hradec Králové / externí spolupráce – poradenství a terapie pro studenty
1995–2000: Linka důvěry Hradec Králové / externí pracovník telefonní krizová intervence
1996–1997: Středisko pro partnerské, osobní a rodinné vztahy Hradec Králové – externí spolupráce

Přejít nahoru