Způsob mé práce

Poskytuji psychoterapii mimo oblast zdravotnictví.

Neposkytuji psychologické poradenství ani diagnostiku.

Moje nabídka

S klienty si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání, kde se společně domlouváme na způsobu spolupráce v souladu se zakázkou klienta.

Při své terapeutické práci vycházím z nejnovějších poznatků o vývoji mozku a emocionálním vývoji dítěte.

Individuální terapii dětem i adolescentům poskytuji pouze ve spolupráci s rodiči.

Individuální terapie

Zabývám se možnostmi, jak pomoci dětem a dospívajícím při rozličných potížích, jako jsou školní obtíže (adaptace na MŠ,ZŠ, vztahy v kolektivu), vývojová témata ( separační úzkost, období vzdoru, puberta..), emoční nevyrovnanost( úzkosti, strachy, změny nálad), výchovná témata, adaptace na změny v rodině (příchod sourozence, rozvod, střídavá péče, úmrtí v rodině), obtíže ve vztazích, náročná osobní témata či prožitá životní situace ( velký stres nebo trauma), a to vždy ve spolupráci s rodiči dítěte v kontextu vývoje fáze dítěte a životního cyklu rodiny.

V terapii pomáhám klientům se zpracováním akutních nebo dlouhodobých obtíží. Práce v individuální terapii umožňuje zaměřit se a věnovat veškerý čas jednomu klientovi. S každým klientem je proces terapie zcela individuální a jedinečný. Dítě/dospívající a spolu s ním jeho rodiče, přichází do terapie s různými zakázkami, přáními a očekáváním. Společně pak hledáme, kdo a co od terapie očekává, co by komu v dané situaci pomohlo, co by kdo potřeboval, aby v životě prožíval spokojenost a radost. Individuální terapii dětem i dospívajícím poskytuji pouze ve spolupráci s rodiči.

Někdy nás role rodiče a spolurodičovství zavede znovu k prozkoumání našeho osobního příběhu a našich vztahů. Role rodiče mnohdy odhalí naše citlivá místa, nevyřešená témata z dětství, partnerské rozpory. Můžeme se spolu vydat i touto individuální cestou, a najít nejvhodnější formu pomoci a podpory.

Sandplaying

V terapeutickém procesu s dětmi ráda využívám SANDPLAING v Gestalt přístupu. Jedná se o práci v terapeutickém pískovišti.

Sandplaying umožňuje projekci vnitřního světa dítěte do písku, vody, figurky. Tento nástroj pomáhá navázat kontakt s dítětem a jeho vnitřním světem, pomáhá nahlédnout do toho, co dítě prožívá a jak se vztahuje k druhým lidem i k sobě.

Každé dítě umí vyjádřit, co je pro něj důležité a ozdravné skrze hru.

Ve své praxi pracuji v týmu s terapeutickým psem Kairosem. Kairos je pětiletý maďarský ohař, který úspěšně složil canisterapeutické žkoušky  – Aura Canis. V případě vašeho zájmu, příp. pokud se ukáže vhodnost využití canisterapeutického psa, je po vzájemné dohodě možné nabídnout přítomnost Kairose, který je dobrým pomocníkem v navázání vztahu s dítětem.

Rodinná terapie​

Dítě je součástí pole celé rodiny, kdy se všichni členové navzájem ovlivňují. Proto je mnohdy nejlepší cestou řešení spolupráce celé rodiny na změně situace, která se všech členů rodiny dotýká a přivádí je do terapie.

Každá rodina má svou melodii a rytmus, každý člen rodiny do této melodie vnáší svůj tón a v rámci rodinné terapie budeme společně a s respektem ke každému, ladit jedinečnou hudbu právě Vaší rodiny.

V rámci rodinné terapie mohu nabídnout vedení v terapeutickém páru pro zajištění komplexnějšího pohledu na rodinné prostředí. Rodinnou terapii vedu s kolegou, zkušeným terapeutem a supervizorem Davidem Svobodou Dis., který je odborníkem v oblasti péče o ohrožené děti. Působí ve vedení organizace Amalthea, kterou založil spolu s kolegy v roce 2003.

Dyadická terapie

Práce probíhá v dyádě dítě–rodič(e)

Dyadická vývojová psychoterapie a terapie zaměřená na attachment. Terapie pro rodiny s dětmi  zaměřená na vztahovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Pro děti se složitou ranou historií, například v adopci, pěstounské péči i s biologickými dětmi, po ztrátě rodiče nebo rozvodu. Pokud má dítě v péči jen jeden z rodičů, ale s druhým rodičem se setkává, je vždy přínosné, když se můžeme do spolupráce v rámci spolurodičovství zapojit všichni, byť třeba odděleně.

Rodičovské poradenství

Jednorázová i krátkodobá podpora v konkrétních situacích s dětmi především výchovného charakteru.

Práce se skupinou

Terapeutická skupina umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné nahlédnout na stávající způsoby chování a vyzkoušet si nové dovednosti pro navazování zdravých vztahů s druhými.

Při práci se skupinou pracuji  společně se zkušenými kolegy psychoterapeuty v terapeutické dvojici..

Po dohodě je možné otevřít práci s malou uzavřenou skupinou, která bude využívat proces skupinové dynamiky.

V případě zájmu o volbu konkrétního tématu bude otevřena seberozvojová skupina s cílem intenzivního zkoumání vybrané oblasti.

Setkáme se zde. V místě, kde jste vždy vítáni.

Pro Vás rodiče, kteří přivádíte své dítě na terapii, jsem vytvořila útulný prostor, kde můžete v klidu počkat a svůj čas využít podle sebe. Třeba k nerušenému odpočinku.

Přejít nahoru