TERAPIE DAR

Psychoterapie a poradenství v Hradci Králové

„Nic nezmění můj svět, pokud já sám nebudu chtít.“

Individuální terapie

Nabízím terapii všem dětem, dospívajícím a jejich rodičům, kteří hledají pomoc v řešení různých vývojových, psychických, emočních a vztahových potížích. Všem kteří potřebují zvládnout nebo se lépe zorientovat ve své životní situaci (životní změny, osobní ztráty, rozvod, umrtí v rodině, velký stres nebo prožité trauma).

V terapii pomáhám klientům se zpracováním akutních nebo dlouhodobých obtíží v jakkoliv náročné životní situaci. Individuální terapii dětem poskytuji vždy ve spolupráci s rodiči dítěte v kontextu jeho vývojové fáze a životního cyklu rodiny.

 

Individuální podporu nabízím i rodičům samostatně.

Rodinná terapie​

Dítě je součástí pole celé rodiny, kdy se všichni členové navzájem ovlivňují. Proto je mnohdy nejlepší cestou řešení spolupráce celé rodiny na změně situace, která se všech členů rodiny dotýká a přivádí je do terapie.

Práce se skupinou

Terapeutická skupina umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné nahlédnout na stávající způsoby chování a vyzkoušet si nové dovednosti pro navazování zdravých vztahů s druhými.

„Na naší společné cestě očekávejte citlivý osobní přístup založený na respektu k Vaší jedinečnosti.“

Mgr. Iva Pošívalová Říčarová

Způsob mé práce

Věřím, že si každý z nás v sobě nese klíč ke své vnitřní proměně a k otevření se spokojenějšímu životu.

Nabízím poradenství a terapii dospělým, dospívajícím, dětem a jejich rodičům, ať už se nacházejí v jakkoliv náročné životní situaci.

Rodičům pomohu nahlédnout do vnitřního světa jejich dítěte. Tím mohou lépe pochopit jeho chování, prožívání, potřeby a zdroje v kontextu jeho vývojové fáze a životního cyklu rodiny.

Pro terapeutickou práci považuji za nejdůležitější vytvoření bezpečného a důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem.

Máte zájem o terapii?

Setkáme se a ujasníme si vzájemná očekávání.

Společně se domlouvíme na způsobu spolupráce.

Přejít nahoru