TERAPIE DAR

Psychoterapie v Hradci Králové

„Nic nezmění můj svět, pokud já sám nebudu chtít.“

Individuální terapie

Pomáhám dětem a dospívajícím při různých psychických potížích, jako je pocit úzkosti, pocit vlastní nízké hodnoty, osamělosti, frustraci, uzavřenosti, strachu, stresu.

Při agresi, hyperaktivitě, prožitém traumatu, nežádoucích tělesných projevech. Individuální terapii dětem poskytuji vždy ve spolupráci s rodiči dítěte v kontextu jeho vývojové fáze a životního cyklu rodiny.

 

Individuální podporu nabízím i rodičům samostatně.

Rodinná terapie​

Dítě je součástí pole celé rodiny, kdy se všichni členové navzájem ovlivňují. Proto je mnohdy nejlepší cestou řešení spolupráce celé rodiny na změně situace, která se všech členů rodiny dotýká a přivádí je do terapie.

Práce se skupinou

Terapeutická skupina umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné nahlédnout na stávající způsoby chování a vyzkoušet si nové dovednosti pro navazování zdravých vztahů s druhými.

„Na naší společné cestě očekávejte citlivý osobní přístup založený na respektu k Vaší jedinečnosti.“

Mgr. Iva Pošívalová Říčarová

Způsob mé práce

Věřím, že si každý z nás v sobě nese klíč ke své vnitřní proměně a k otevření se spokojenějšímu životu.

Nabízím poradenství a terapii dospělým, dospívajícím, dětem a jejich rodičům, ať už se nacházejí v jakkoliv náročné životní situaci.

Rodičům pomohu nahlédnout do vnitřního světa jejich dítěte. Tím mohou lépe pochopit jeho chování, prožívání, potřeby a zdroje v kontextu jeho vývojové fáze a životního cyklu rodiny.

Pro terapeutickou práci považuji za nejdůležitější vytvoření bezpečného a důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem.

Máte zájem o terapii?

Setkáme se a ujasníme si vzájemná očekávání.

Společně se domlouvíme na způsobu spolupráce.

Přejít nahoru